Lắp đặt quạt trần đèn tại nhà chị Hằng

Royal Furniture đã lắp đặt hoàn thiện 01 Quạt trần đèn Mountain Air-42YOF-3044 và 01 Quạt trần đèn Hunter Maribel 24357 tại nhà chị Hằng - 34A Trần Phú.
Lắp đặt quạt trần đèn tại nhà chị Hằng - 34A Trần Phú
 
Lắp đặt quạt trần đèn tại nhà chị Hằng - 34A Trần Phú
 
Quạt trần đèn Mountain Air-42YOF-3044
 
Quạt trần đèn Mountain Air-42YOF-3044
 
Quạt trần đèn Hunter Maribel 24357